Products Kitchenware Group
รายการสินค้าในกลุ่มของ Kitchenware ประเภท เครื่องอบผลไม้แห้ง
Wan Tang เครื่องอบผลไม้แห้ง Fruit Dehydration Machine 7 ชั้น รุ่น MT-880A (สีขาวใส)

Wan Tang เครื่องอบผลไม้แห้ง Fr..
2,990 บาท  ปกติ 6,000 บาท