Products Kitchenware Group
รายการสินค้าในกลุ่มของ Kitchenware ประเภท ชุดใบมีด
Getzhop ชุดใบมีดและอุปกรณ์เสริมเครื่องบดสมุนไพร ใบมีดพร้อมชุดอะไหล่ ครบชุด ชุดใบมีดและอุปกรณ์เครื่องบด  (Silver) 

Getzhop ชุดใบมีดและอุปกรณ์เสริ..
590 บาท  ปกติ 999 บาท