Products Kitchenware Group
รายการสินค้าในกลุ่มของ Kitchenware ประเภท เตาปิ้งย่างอเนกประสงค์
HEABURN เตาปิ้งย่างอเนกประสงค์ หม้อต้มและเตาปิ้งย่าง รุ่น LZW-1606 (สีดำ)

HEABURN เตาปิ้งย่างอเนกประสงค์..
1,990 บาท  ปกติ 3,000 บาท