Products Kitchenware Group
รายการสินค้าในกลุ่มของ Kitchenware ประเภท เตาแม่เหล็กๆไฟฟ้า
YouPin เตาไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Electric stove ก้นลึก 3000 วัตต์ รุ่น LJY-3000 (Stainless)

YouPin เตาไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ..
3,490 บาท  ปกติ 5,000 บาท