Products Kitchenware Group
รายการสินค้าในกลุ่มของ Kitchenware ประเภท เตาโอปันยากิ
Eupa เตาโอปันยากิ ขนมครกญี่ปุ่น ขนมใส่ไส้ญี่ปุ่น Obanyaki Maker 6 หลุม รุ่น TSK-2131 MF (สีครีม)

Eupa เตาโอปันยากิ ขนมครกญี่ปุ่..
1,490 บาท  ปกติ 2,000 บาท