Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอน 2 ที่นั่ง Sofabed Thaibull รุ่น OLT501-150 ขนาด 150*190*16 cm. (5ฟุต) แถมฟรี! หมอน 2 ใบ + ผ้า (คละแบบ) สีเทา

Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟา…

Continue Reading Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอน 2 ที่นั่ง Sofabed Thaibull รุ่น OLT501-150 ขนาด 150*190*16 cm. (5ฟุต) แถมฟรี! หมอน 2 ใบ + ผ้า (คละแบบ) สีเทา

Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอน 2 ที่นั่ง Sofabed Thaibull รุ่น OLT501-150 ขนาด 150*190*16 cm. (5ฟุต) แถมฟรี! หมอน 2 ใบ + ผ้า (คละแบบ) สีน้ำตาล

Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟา…

Continue Reading Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอน 2 ที่นั่ง Sofabed Thaibull รุ่น OLT501-150 ขนาด 150*190*16 cm. (5ฟุต) แถมฟรี! หมอน 2 ใบ + ผ้า (คละแบบ) สีน้ำตาล

Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอน 2 ที่นั่ง Sofabed Thaibull รุ่น OLT501-100 ขนาด 99*190*15 cm. – สีเขียว

Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟา…

Continue Reading Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอน 2 ที่นั่ง Sofabed Thaibull รุ่น OLT501-100 ขนาด 99*190*15 cm. – สีเขียว

Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอน 2 ที่นั่ง Sofabed Thaibull รุ่น OLT501-100 ขนาด 99*190*15 cm. – สีน้ำตาล

1.ขนาดตอนกางเป็นเตียง : กว้าง x ยาว x สูง (99*190*15 cm.)
2.ขนาดตอนกางเป็นโซฟานั่ง : กว้าง x ยาว x สูง : (74*99*32 cm.)ความสูงจากพื้นถึงพนักพิง 64 cm./ความสูงจากเบาะนั่งถึงพนักพิง 33 cm./ความลึก 52 cm.
3.ขนาดตอนกางเตียงมีหัวเตียง : กว้าง x ยาว x สูง : (99*174*15 /หัวเตียงสูง 32 cm.)
4.ขนาดเป็นกางเตียงมีพนักพิง : กว้าง x ยาว x สูง : (99*152*15 /หัวเตียงสูง 48 cm.)
5.ฟองน้ำหนา 15 cm. ไม่ยุบตัวง่าย
6.เตียง 3 ตอน 4 พับ

Continue Reading Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอน 2 ที่นั่ง Sofabed Thaibull รุ่น OLT501-100 ขนาด 99*190*15 cm. – สีน้ำตาล

Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอน 2 ที่นั่ง Sofabed Thaibull รุ่น OLT501-100 ขนาด 99*190*15 cm. – สีเทา

1.ขนาดตอนกางเป็นเตียง : กว้าง x ยาว x สูง (99*190*15 cm.)
2.ขนาดตอนกางเป็นโซฟานั่ง : กว้าง x ยาว x สูง : (74*99*32 cm.)ความสูงจากพื้นถึงพนักพิง 64 cm./ความสูงจากเบาะนั่งถึงพนักพิง 33 cm./ความลึก 52 cm.
3.ขนาดตอนกางเตียงมีหัวเตียง : กว้าง x ยาว x สูง : (99*174*15 /หัวเตียงสูง 32 cm.)
4.ขนาดเป็นกางเตียงมีพนักพิง : กว้าง x ยาว x สูง : (99*152*15 /หัวเตียงสูง 48 cm.)
5.ฟองน้ำหนา 15 cm. ไม่ยุบตัวง่าย
6.เตียง 3 ตอน 4 พับ

Continue Reading Getzhop เตียงโซฟา โซฟาเบด โซฟาปรับนอน 2 ที่นั่ง Sofabed Thaibull รุ่น OLT501-100 ขนาด 99*190*15 cm. – สีเทา