ค่าบริการ/ระยะเวลาในการขนส่ง/เงื่อนไขข้อตกลงส่งสินค้า

ค่าบริการจัดส่งสินค้าทางผู้ซื้อ/ลูกค้า เป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้าเองตามอัตราที่กำหนดไว้

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถแก้ไข/เพิ่มเติม หรือยกเลิกสินค้ารายการใดก็ได้ 18.00 น. ก่อนวันจัดส่งสินค้า โดยสามารถโทรเข้ามา Call Center ที่เบอร์ 02-9348999 โดยที่ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนคำสั่งซื้อได้ โดยที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานก่อนทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

นโยบายการจัดส่งสินค้าgetzhop : getzhop subsidized Shipping rates

ส่งไปรษณีย์แบบพัสด EMS (100 บาท), พัสดุแบบลงทะเบียน 80 บาท, และ พกง.(พัสดุเก็บเงินปลายทาง) สะดวกปลอดภัยไม่ต้องโอน เงินค่าสินค้าก่อน เพียงกรอกข้อมูลที่อยู่ และรายละเอียดสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ สินค้าจะส่งถึงไปรษณีย์ใกล้บ้านทานภายในวันทำการ 7 วันทำการ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบ พกง.ของไปรษณีย์ไทย 150/ชิ้น โดยชำระค่าสินค้า และค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบ พกง.ของไปรษณีย์ไทย 150 บาท ณ.ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน (การกรอกข้อมูลเพื่อสั่งซื้อที่ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ หลังจากท่านได้กรอกข้อมูลแล้วทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด หรือภายใน 24 ชม.เพื่อยืนยันการสั่งซื้อก่อนจัดส่งทุกครั้ง)" *** ราคาของสินค้าจะรวมกับค่าขนส่ง (ค่าสินค้า+พกง.150 บาท)ทั่วประเทศไทย หมายเหตุ สินค้าบางรายการอาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติม โดยจะมีข้อมูลแจ้งไว้ที่หน้าสินค้านั้นๆ

ระยะเวลาในการขนส่ง

ภายในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร : 3-7 วันทำการ หลังจากการตรวจสอบการสั่งซื้อที่สมบูรณ์
ภายนอกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร : 5-10 วันทำการ หลังจากการตรวจสอบการสั่งซื้อที่สมบูรณ์

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

1. การาบาด้าพยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว

2. การาบาด้ามีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

3. การาบาด้าการจัดส่งสินค้าหากใช้เวลามากเกิน 7 วันทำการในกรณีที่มีสั่งจองล่วงหน้า กรณีเช่น สินค้าขาดตลาดหรืออันเกิดจากเหตุสุดวิสัยเช่น ภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์ทางการเมือง หรือ เป็นเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาการต่างๆที่จะกระทบต่อการส่งของไม่ได้ ทางการาบาด้าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง

4. การาบาด้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอีเมล์ในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเอง

5. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวันของบริษัท

6. สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ

7. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อมีการแจ้งการจัดส่งจาก การาบาด้า เรียบร้อยแล้ว

8. ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลต่างๆ